Геологія і геодезія Чернівців та Чернівецької області

Сьогодні на зв`язку
Лелека Дмитро Ведучий спеціаліст
Геологія і геодезія Чернівців та Чернівецької області

Без чіткого розуміння геологічний специфіки в Чернівцях (та й у всьому регіоні в цілому) неможливо провести ніякі геологічні, геодезичні та інженерних вишукувань, а також такі роботи, як буріння. Геологія Чернівецького регіону має свою специфіку, а це значить, що кожна окремо взята під будівництво територія вимагає проведення різних інженерних та геодезичних досліджень.

Звертайтесь в компанію «ГеоПлан», та наша злагоджена команда вирішить навіть найскладніші задачі в Києві та по всій Україні

отримати консультацію

Геологічні особливості в Чернівцях та регіоні

За характером ландшафту південно-західний відрізок території доводиться на низько- і среднегорний рельєф Українських Карпат з інтенсивно розвиненою гідрографічної мережею водотоків різного порядку і абсолютними відмітками від 1000 до 1500 метрів.

Як показують геодезичні дослідження, для центру Чернівецької області характерний горбистий ландшафт з абсолютними висотами в 300-500 метрів і відносними перевищеннями рельєфу до 300-метрової позначки. Частина плоских вододілів, що простежуються вздовж Карпат, є реліктами терас пліоценового віку. На схилах розвинені численні зсуви ґрунту, а рівнинні ділянки утворюють низькі тераси видатків річок Черемош, Сіріє і Малий Серет.

Північний відрізок території відноситься до інтенсивно розчленованої околиці Подільського плато, де головним елементом ландшафту є глибоко врізана долина Дністра з численними притоками і терасують схилами. На широких вододільних просторах тут переважає карст. Абсолютні ж позначки коливаються в межах від 200 до 350 метрів, а відносні перевищення досягають 150-метрової позначки.

Геологія регіону така, що протягом всього четвертинного періоду в найбільш піднятій частині регіону (а саме в Карпатах) переважали висхідний рух. В результаті тут поширена глибинна ерозія річок, а велика маса уламкового матеріалу виносилась з гір і транспортувалася до Чорного моря.

В межах передгір'я і рівнинній частині в цей час переважали процеси вивітрювання і накопичення уламкового матеріалу. Ось чому на території Чернівецької області четвертинні нашарування представлені різноманітними генетичними типами, з яких в Карпатах переважають колювіальні і алювіальні утворення грунту. У Прикарпатті алювіальні відкладення сформувалися в долинах річок, а ось на схилах широко поширені делювіальні утворення, які в багатьох місцях порушені зсувами, а на вузьких вододілах - елювіальний.

Геологічні особливості Прут-Дністровського межиріччя характеризуються елювіальними відкладеннями схилів. І це незважаючи на те, що значні площі високих терас складені алювієм, а вододілам притаманні елювіальні утворення. Геологія межиріччя цікава і тим, що тут широко поширені і лесові породи, з яких складаються поверхні грунту третьої і четвертої надзаплавних терас, Хотинської височини, а також покриті вододільні поверхні межиріччя. Леси зустрічаються і на правобережжі Прута на рівнях трьох-чотирьох рівневий терас.

Геодезичні дослідження показують, що Чернівецька область складається з трьох різновисотних і відмінних як в тектонічному, так і ландшафтному відносинах природних частин:

  • Прут-Дністровське межиріччя,
  • Передгір'я,
  • Безпосередньо самі Карпати.

(см рис.1-3).

Рис.1 Районирование четвертичных отложений в Черновцах и Черновицкой области

Рис.1 Районування четвертичних відкладів в Чернівцях та Чернівецькій області

Рис.2-3 Умовні позначення до рис. 1 и 4

Рис.2-3 Умовні позначення до рис. 1 и 4

Інженерно-геологічні проблеми в Чернівцях і регіоні в загальному

У Чернівецькій області зафіксовано 1 468 зсувних ділянок, загальна площа поширення яких становить 760 км2.

Як показують геодезичні дослідження, кількість проявів селів - 70, а їх загальна площа поширення становить 255 км2. Активність розвитку селів, а також донної та бокової ерозії грунту контролюється екстремальними значеннями метеорологічних показників в межах гірської частини області.

Кількість проявів карсту - 314, а площа поширення цього виду небезпечних геологічних екзогенних процесів становить 237 км2.

ККількість проявів яру ерозії в Чернівцях і регіоні - 71, боковий ерозії - 36. Площа їх поширення (на жаль) ще не визначалася.

Рис.4 Геологічні особливості будови Чернівецької області

Рис.4 Геологічні особливості будови Чернівецької області

Сам регіон відноситься до зони з підвищеною сейсмічною активністю. Майже щомісяця бувають мікро землетруси, а іноді і навіть виникають тектонічні зрушення земної кори. Наприклад, в Сторожинецькому районі тектонічний зсув зруйнував і пошкодив близько двохсот будинків, так що до вибору землі під будівництво там стоїть відноситься дуже ретельно, проводячи всі необхідні геодезичні дослідження, детальні дослідження грунту, буріння про інші необхідні роботи, які потребують специфічна геологія місцевості.

З огляду на специфічну геологію в Чернівцях і області, можна зробити наступні рекомендації:

  • Надзвичайно складна для інженерно-технічних робіт геологія регіону вимагає особливої обережності.

Інженерно-геологічні умови Чернівецької області надзвичайно складні. Тому при проведенні тих же будівельних робіт рекомендується проводити детальне інженерно-геологічне дослідження кожного обраного під будівництво ділянки за допомогою буріння свердловин і закладки шурфів. Їх глибина і кількість залежать від загальних умов конкретної ділянки (специфіка ґрунту, наявність в ньому води і багато іншого).

  • Буріння необхідно для всіх робіт, які стосуються зачіпання грунту.

При проведенні ландшафтно-дизайнерських та агрономічних робіт, а також закладці багаторічних садів обов'язково потрібно буріння (обладнання свердловин) на різні глибини для визначення фізико-механічних властивостей відкладень в зв'язку з загрозою можливого просідання і деформації поверхні внаслідок просідання грунту і розвитку карстових процесів при штучному зволоження.

  • В результаті проходки свердловин отримують дані про інженерно-геологічних умовах місцевості, дані про які протікають і можливих небезпечних геологічних явищах, дані про грунти і наявності підземної води.

На основі цієї інформації проектувальники вибирають фундамент під будівництво, планують заходи для зміцнення грунту, обґрунтовують режим поливів і т.д.

Чи була корисною стаття?

0 / 5. 0

Отримати консультацію з геологічних і геодезичних вишукувань, а також аерофотозйомки та буріння свердловин Ви можете у наших фахівців

+38 (093) 917-30-30|+38 (068) 917-30-30

Або замовте

зворотній дзвінок