Геологія і геодезія Львова та Львівської області

Сьогодні на зв`язку
Лелека Дмитро Ведучий спеціаліст
Геологія і геодезія Львова та Львівської області

Територія Львівської області - місце розташування Карпат і перетину двох платформ: Східно-Європейської та Західно-Європейської. Різновікові накопичення осадового чохла утворюють Львівську впадину та Львівський прогин що залягають на кристалічному фундаменті крейдовими і палеозойскими породами. Розріз складений розташованими знизу вгору відкладами:

 • карбонатолітів і теригенних порід мезозою;
 • глинами, пісками, вапняками неогену;
 • флювіогляціальними породами антропогену.

Перетин декількох тектонічних структур ускладнює геодезичну і геологічну будову Львова, Винників, Берислава.

Звертайтесь в компанію «ГеоПлан», та наша злагоджена команда вирішить навіть найскладніші задачі в Києві та по всій Україні

отримати консультацію

Орогідрографічні характеристики рельєфу

Перехід слабохолмистої Волино-Подільської височини в Передкарпатську рівнину визначили орогідрофічні елементи і форми місцевого рельєфу. У південній частині розташовані, що входять до складу Подільської височини - Розточчя і Опілля.

 Звужене горбкувате Розточчя це гряда, яка простягається в північно-західному напрямку і розділяє басейни річок Сан, Західний Буг, Дністер. Відносні перевищення крутих північно-східних схилів досягають 70-90 м, пологі південно-західні - поступово зливаються з Передкарпатською рівниною. Абсолютні позначки максимальних висот Розточчя наближаються до 400 м. Південна частина гряди виділяється як Львівське плато і на півдні переходить в Опілля. Абсолютні позначки південній частині Розточчя досягають 443 м, відносні перевищення коливаються від 100 до 160 м.

 Волино-Малополіська область представлена рівниною Малого Полісся та Волинською височиною. Специфічна риса Малого Полісся - плоско-хвилястий характер поверхні з амплітудою відносних висот 5-20 м. Південна частина Малого Полісся відрізняється від інших районів морфологічними рисами - домінуючими грядковими формами з абсолютними відмітками 260-280 м і різким лінійним простяганням.

Для Волинської височини характерно горбкувата будова. Гряди з плоскими, широкими вершинами і абсолютними відмітками від 200 до 290 м витягнуті в субширотном напрямку.

Особливості антропогенних накопичень

Особливості антропогенних накопичень

 На геодезичній карті Львова позначені повсюдно поширені відкладення четвертинної системи. Вони утворюють безперервний покрив на корінному субстраті зі змінною потужністю і не витриманим літологічним складом, відклади залежать від характеру рельєфу, неотектонічних рухів і кліматичних змін антропогену. Геологічний вік накопичень належить:

 • неоплейстоцену, який представлений усіма трьома ланками;
 • голоценових відкладів еоплейстоцену.

За аналогією з прикордонними площами і на сході і півдні території, де відзначені алювіальні і субаеральні відклади антропогену, можливо локальне поширення відкладів в межах плоских ділянок Опілля.

Проблеми геодезії і геології Львова

 Розвиток широкого спектру небезпечних екзогенних процесів особливо в гірській частині, обумовлено геодезичними і геологічними особливостями регіону. В межах Львівської області виявлено близько:

 • 1300 зсувних ділянок;
 • 50 селевих потоків;
 • 13000 карстопроявів , які мають площу в 5000 кв. км.

Поширення несприятливих екзогенних процесів в межах Львівської області відповідно до останніх даних геодезії і геології:

 • зсуви: загальна кількість - 1350 шт., З яких 95 активних, займають площу в 601 кв. км;
 • карсти: кількість проявів - 125000 шт., З яких 1008 - поверхневі, з площею поширення в 4000 кв. км;
 • агальна площа просідання денної поверхні над гірничими виробками досягає 62 кв. км з карстовими провалами в кількості 3 шт.;
 • підтоплення розвинене на площі близько 300 кв. км.

Розробка превентивних заходів входить в число основних цілей геодезичних і геологічних вишукувань під зведення споруд у Львові, Бродах або Самборі.

Що рекомендують професіонали

 З урахуванням стандартів геодезії та геології регіону інженери компанії «ГеоПлан» рекомендують свердловинне буріння для оцінки придатності обстежуваної ділянки під забудову.

1. Небезпечні явища геології ускладнюють виконання будівельних робіт в регіоні. Тому рекомендується проводити детальні геологічні дослідження за допомогою буріння свердловин, глибина і кількість яких залежать від особливостей конкретної ділянки.

2. Закладка багаторічних садів, проведення ландшафтно-дизайнерських та агрономічних робіт вимагають свердловин на різні глибини. Випробування з визначенням фізико-механічних властивостей відкладень, обумовлені підвищеним ризиком деформації поверхні внаслідок просідання грунту або активізації карстових процесів.

3. В результаті проходки свердловин отримують дані: про геодезичні та геологічні умови місцевості, що протікають та можливих небезпечних екзогенних процесів, грунтах та підземних водах. На основі отриманої інформації проектувальники вибирають фундамент, планують заходи для зміцнення грунтів, обґрунтовують режим поливів.

 Обсяг і методика вишукувальних робіт залежать від особливостей природного стану, типів, ступеня активності, стадії розвитку і розмірів карстів, підтоплень або зсувів.

Геологія і геодезія від професіоналів

 Досвідчені інженери компанії GeoPlan швидко і за адекватною ціною виконають геодезичні та геологічні вишукування територій, виділених під забудову у Львові, Рудаков, Пустомитах. Виконання досліджень з дотриманням діючих нормативів і вимог ДБН 1.02.07-87 допомагає визначити:

 • історію формування рельєфу зсувних схилів і карстових провалів;
 • механізми і характер поверхневих зсувів;
 • наявність інших екзогенних процесів геології.

 Ціна геодезичних і гідрогеологічних досліджень у Львові залежить від важкості і обсягів виконаних робіт. Грамотно проведені на передпроектній стадії дослідження гарантують надійний інженерний захист вашого об'єкту.

Чи була корисною стаття?

0 / 5. 0

Отримати консультацію з геологічних і геодезичних вишукувань, а також аерофотозйомки та буріння свердловин Ви можете у наших фахівців

+38 (093) 917-30-30|+38 (068) 917-30-30

Або замовте

зворотній дзвінок